Kulüp Üyeliği

 

Kulübümüz 18 yaşını doldurmuş herkesin üye olmasına açıktır. Üye olmak isteyenler aşağıdaki formları hazırlayarak kulüp yöneticilerine başvurdukları takdirde, başvuru tarihinden itibaren üye kabul edilir ve etkinliklerimizde buna göre işlem görürler . İlk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik durumları hakkında karar verilerek kendilerine bilgi verilir.

Kulüp Üyeliğimiz gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir. Lütfen eksiksiz tamamlayarak kulübe teslim ediniz.

*Üye Kayıt Formu indirmek için tıklayınız  Üye kayıt formu

*Risk Bilgilendirme Formunu indirmek için tıklayınız Risk Bilgilendirme Formu

* 2 adet Nüfus Fotokopisi

* 5 adet vesikalık fotoğraf

* Üyelik Giriş Aidatı 40.- TL dir. Masraflar için bir kereye mahsus alınır.

* 2019 ve 2020 yılları için aylık aidatımız 5.-TL. dir. ( Yıllık 60.-TL )

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına göre SAĞLIK DURUMU için katılacağı etkinliklere göre 2 ayrı tamamlaması gereken belge vardır. Birincisi yaşam boyu spor, herkes için spor kapsamında doğa yürüyüşleri, diğeri dağcılık, yarışma ve Federasyon etkinlikleri. Durumunuza uygun olarak aşağıdaki İKİ SEÇENEKTEN SADECE BİRİNİ tamamlayınız. 

   1.   SPOR KARTI : Kulüp üyesi olduktan sonra sadece Doğa yürüyüşü, Likya, Karya benzeri Tematik Kültür yollarına katılacaksa “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” nin Spor Kartı başlıklı 17. maddesi gereği,  Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair, aşağıdaki formu el yazısı ile dolduracak ve kendisine bir yıl süreli SPOR KARTI çıkartılacaktır. ( Bu kişi Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyetlerine, Spor Tırmanış Yarışmalarına ve Kulübün yada diğer kulüplerin düzenleyeceği yüksek dağ etkinliklerine katılamaz )

Spor kartı indirmek için tıklayınız… SPOR KARTI

    2.  SPORCU LİSANSI : Kulübün düzenlediği Dağ Tırmanışları, Spor Tırmanış, Doğa Yürüyüşleri, Tematik yürüyüşler dahil tüm etkinlikleri ile TDF Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyetlerine ve Spor Tırmanış yarışmalarına katılabilmek için mevzuat gereği Sağlık Raporu alınması gerekmektedir. Spor cu lisansı çıkartabilmek için  “DAĞCILIK veya DOĞA YÜRÜYÜŞÜ yapmasında sakınca yoktur” ibareli Aile hekimi, Üniversitelerin Spor Hekimliği Bölümlerinden veya Sporcu Sağlığı Hekiminden alınacak  SAĞLIK RAPORUNU kulübe ibraz etmelidir.

Sporcu Lisansı çıkartacaklar daha önceden Dağcılık Federasyonundan ferdi lisans aldı iseniz bize getirmeniz, başka herhangi bir kulübün yada federasyonların lisanslı sporcusu iseniz, kulübümüze üye olmanızda sakınca olmadığına dair eski kulübünüzden “İLİŞİKSİZ BELGESİ” almanız gerekmektedir.