Kulüp Üyeliği

 

Kulübümüz 18 yaşını doldurmuş herkesin üye olmasına açıktır. Üye olmak isteyenler aşağıdaki formları hazırlayarak kulüp yöneticilerine başvurdukları takdirde, ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik durumları hakkında karar verilerek kendilerine bilgi verilir.

Kulüp Üyeliğimiz gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir. Lütfen eksiksiz tamamlayarak kulübe teslim ediniz.

*Üye Kayıt Formu indirmek için tıklayınız  Üye kayıt formu

*Risk Bilgilendirme Formu indirmek için tıklayınız Risk Bilgilendirme Formu

* 2 adet Nüfus Fotokopisi

* 5 adet vesikalık fotoğraf

* Üyelik Giriş Bağışı 40.- TL dir. Masraflar için bir kereye mahsus alınır.

*  Yıllık Aidat – 2021 yılı için aylık aidatımız 5.-TL. dir. ( Yıllık 60.-TL )

* Lisans Harcı Dekontu : 30 yaşını geçmiş sporcular aşağıda Spor Lisansı bölümünde tarif edildiği şekilde 24.-TL yi Lisans harcı olarak TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU hesabına yatıracak ve dekontunu belgelere ekleyecektir.

ÖNEMLİ NOT: Türkiye Dağcılık Federasyonu hesabına sadece 24.-TL yatırılacak, Giriş bağışı ve yıllık aidat toplamı 100.-TL ise Kulüp Yetkilisine makbuz karşılığı teslim edilecektir. 

Lisans Bedeli Yatırılacak Hesap Bilgileri :
Alıcı : Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı
Banka : Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Şube : Ulus Ankara Şubesi
IBAN : TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27
Açıklama: Lisans Vize Bedeli

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına göre SAĞLIK DURUMU için katılacağı etkinliklere göre 2 ayrı tamamlaması gereken belge vardır. Birincisi yaşam boyu spor, herkes için spor kapsamında doğa yürüyüşleri, ikincisi ise,  Dağcılık, Kaya tırmanışı, Spor Tırmanış, Yarışmalar, Eğitimler, Dağ koşuları, Kamplı Etkinlikler, Likya, Karya, Frig Yolu gibi Tematik Yol Yürüyüşleri  ve Federasyon etkinlikleri.

Yapmayı düşündüğünüz etkinlik türüne uygun olarak aşağıdaki İKİ SEÇENEKTEN SADECE BİRİNİ tamamlayınız. 

   1.   SPOR KARTI : Kulüp üyesi olduktan sonra sadece Doğa yürüyüşlerine katılacaksa “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” nin Spor Kartı başlıklı 17. maddesi gereği,  Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair, aşağıdaki formu el yazısı ile dolduracak ve kendisine bir yıl süreli SPOR KARTI çıkartılacaktır. ( Bu kişi Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyetlerine, Spor Tırmanış Yarışmalarına ve Kulübün yada diğer kulüplerin düzenleyeceği yüksek dağ etkinliklerine katılamaz )

Spor kartı indirmek için tıklayınız… SPOR KARTI

    2.  SPORCU LİSANSI : Kulübün düzenlediği Dağ Tırmanışları, Spor Tırmanış, Likya, Karya benzeri Tematik Kültür yollarına, Doğa Yürüyüşleri dahil tüm etkinlikleri ile TDF Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyetlerine ve Spor Tırmanış yarışmalarına katılabilmek için mevzuat gereği Sağlık Raporu alınması gerekmektedir. Sporcu lisansı çıkartabilmek için  “DAĞCILIK veya DOĞA YÜRÜYÜŞÜ yapmasında sakınca yoktur” ibareli Aile hekimi, Üniversitelerin Spor Hekimliği Bölümlerinden veya Sporcu Sağlığı Hekiminden alınacak  SAĞLIK RAPORUNU kulübe ibraz etmelidir.

Türkiye Dağcılık Federasyonumuzun Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılında Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında yenilenmiş ve  ilk kez lisans alımı ve vize işlemlerinden 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 30 yaş üzeri sporculardan 1.derecenin 4 kademesindeki Devlet Memurunun (1 ) bir günlük Harcırahının %50 si kadar vize ücreti alınacaktır. Bu rakam 2021 yılı için ( Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için 47,65 TL nin %50 si =23,83 ) 24.-TL dir.
30 yaş altı sporculardan vize ücreti alınmayacaktır.
Vize ücretleri Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun aşağıdaki hesabına her sporcunun kendisi tarafından, “ Lisans Vize Bedeli” ifadesi ile yatırılacaktır.
Lisans Bedeli Yatırılacak Hesap Bilgileri :
Alıcı : Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı
Banka : Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Şube : Ulus Ankara Şubesi
IBAN : TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27
Açıklama: Lisans Vize Bedeli

ÖNEMLİ NOT-2: Sporcu Lisansı çıkartacaklar daha önceden Dağcılık Federasyonundan ferdi lisans aldı iseniz bize getirmeniz, başka herhangi bir kulübün yada federasyonların lisanslı sporcusu iseniz, kulübümüze üye olmanızda sakınca olmadığına dair eski kulübünüzden “İLİŞİKSİZ BELGESİ” almanız gerekmektedir.